Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žádost o sponzorský dar - oslovení možných dárců

1. 2. 2008

Vážení a milí,

    dovolujeme si Vás oslovit se žádostí o sponzorský příspěvek pro naši organizaci – ZO Českého svazu ochránců přírody – ochránci zvířat sv.Františka z Assisi v Sokolově ( IČO 75063182).

    Naše organizace byla založena a registrována u ČSOP v listopadu 2005 jako dobrovolné občanské sdružení.  Jsme nezisková organizace , jejímž posláním je ochrana a péče o handicapovaná zvířata. Zaměřujeme se především na ochranu koček, naším  hlavním cílem je vybudování kvalitního útulku pro kočky na Sokolovsku. Tato možnost komplexní péče o opuštěné, týrané, nemocné či majitelem vyhozené kočky v našem okrese citelně chybí. Od doby vzniku naší organizace se angažujeme v odchytu a následné veterinární péči o kočky. Chovatelskou péči zajišťujeme pomocí provizorních domácích depozit a díky obětavosti a nezištné pomoci občanů , kterým tento problém není lhostejný. Ročně se postaráme  a umístíme do nového domova cca 30-40 koček  a koťat. To je ale jen pouhý zlomek počtu zvířat, jež by naši pomoc potřebovali a kterým bychom mohli pomocí péče v útulku změnit život k lepšímu.   

    V současné době máme pronajatý vhodný pozemek, na němž jsou provedené základní terénní úpravy. Máme vyřízené veškeré náležitosti spojené s povolením stavby útulku. Projekt, stavební dokumentace a další informace jsou k nahlédnutí na našem webu ( www.kockysokolov.estranky.cz ). Získané finanční prostředky bychom v první fázi použili na zakoupení domluvených stavebních buněk ( 1ks – 10.000,-Kč) a na jejich interiérové a exteriérové úpravy a zateplení. V další fázi přijde na řadu kompletní oplocení pozemku a přivedení inženýrských sítí. Materiálový rozpočet výstavby útulku je cca 150.000,-Kč.

    Jaké výhody přinese výstavba útulku pro okolní obce a města ?

1. Odchyt zaběhnutých  či ztracených zvířat a tím možnost rychlého nalezení majitelem

                                      ( info o nalezencích na našem a spřátelených webech )

2. Kastrační program – toulavé, divoce žijící kočky budou odchyceny, vykastrovány, označeny,

                                      naočkovány proti vzteklině a vypuštěny do původního teritoria

                                      ( což povede k výraznému snížení počtu toulavých zvířat v obcích)

3. Lidmi vyhozená a opuštěná zvířata – po nezbytné veterinární péči a kastraci budou aktivně

                                      nabízena k adopci či virtuální adopci (tj.web, výstavy, akce, atd.)

4. Nalezená, nechtěná koťata budou po zvyknutí na člověka a veterinární péči okamžitě nabízena

                                      k adopci novým majitelům   

    Od roku 2006 máme povolené konání veřejné sbírky, která je prováděna kasičkami a vklady na účet.

Účelem sbírky je vybudování a provoz útulku pro kočky. Jsme podporováni drobnými dárci z řad příznivců ochrany koček. Oslovujem sponzory, kteří mají blízko ke sponzorské, nadační či charitativní činnosti.Vážíme si příspěvku každého, komu není lhostejná kvalita života zvířat. Naše cíle podporuje o.s. Natura 99. Součástí aktivit naší organizace je i osvětová činnost zaměřená hlavně na propagaci kastrací koček a na informovanost občanů o problematice soužití s divoce žijícími kočkami ve městech. Za nejdůležitější ale považujeme šíření myšlenek aktivní ochrany zvířat mezi dětmi a mládeží.

Číslo našeho účtu pro možnost finanční podpory je :  204 178 329 / 0300   ( Poštovní spořitelna Sokolov ).

    

    Poskytnuté finanční dary lze zahrnout do nákladů a lze jimi snížit základ daně ( zák.č.586/1992 Sb., §15, odst.8). Za Váš příspěvek jsme připraveni poděkovat Vám v tisku, na webu i v dalších médiích. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kdykoli kontaktovat, rádi Vám poskytneme další informace o projektu útulku

Věříme, že s Vaší finanční podporou se nám podaří tento obecně prospěšný projekt zrealizovat..

 V Sokolově dne  30.1.2008                                                   Za ZO ČSOP-ochránci zvířat sv.Fr.z Assisi

                                                                                               MVDr.V.Molcarová, jednatel

                                                      

                                                                                               Kontakt : mvdr.molcarova@atlas.cz

                                                                                                               tel.: 605 117 111

                                                                                                               www.kockysokolov.estranky.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Projekt útulku

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář